Tachhografy Kacprzyńscy - O Nas - Tachografy

   Wrocław,  tel. kom.+48 601 170 460    e-mail: biuro@kacprzynski.pl  
 Wrocław, tel. kom.+48 601 170 460
Title
Przejdź do treści

TACHOGRAFY VDO

.

 WROCŁAW

O FIRMIE KACPRZYŃSKI

Mechanika Precyzyjna została założona przez  Wiesława Kacprzyńskiego w 1956 r. Przez cały okres istnienia jest firmą rodzinną o charakterze usługowym. Obecnie świadczy przede wszystkim usługi z zakresu montażu, naprawy i legalizacji tachografów oraz taksometrów, montażu i naprawy ogrzewań samochodowych, lamp ostrzegawczo-sygnalizacyjnych oraz inne usługi z dziedziny mechaniki precyzyjnej.
W czasie swojej działalności współpracowała i nadal współpracuje z dużymi znaczącymi na rynku krajowym przedsiębiorstwami takimi jak: Volvo Polska, FSO, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Elektra, z niemieckimi firmami Eberspracher i Webasto jako ich serwis autoryzowany oraz Głównym Urzędem Miar w Warszawie.
Od 1994 roku firma została przedstawicielem na Polskę niemieckiego producenta tachografów firmy Motometer.
Rok 1995 zapoczątkował stałą współpracę ze Szkołą Serwisową Volvo w ramach, której pracownicy Mechaniki Precyzyjnej prowadzą szkolenia dla serwisów Volvo i biorą czynny udział w innych szkoleniach organizowanych dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej itp.
W roku 1997 w celu poszerzenia i usprawnienia świadczonych usług utworzone zostało CENTRUM TACHOGRAFÓW, OGRZEWAŃ I SYGNALIZACJI SAMOCHODOWYCH w ramach, którego oferowane są uslugi związane z naprawami ogrzewań samochodowych, naprawami i legalizacją tachografów wszystkich typów dopuszczonych do eksploatacji oraz różnego rodzaju szkolenia. Oferta zawiera również wszystkie typy markowych tarcz tachografów i czytniki do ich analizy oraz przyrządy do naprawy i legalizacji.
Jako przedstawiciel producenta tachografów Mechanika Precyzyjna znajduje się w wąskim grupie firm konsultujących wdrażanie w Polsce nowych przepisów związanych z tachografami.
Pracownicy firmy odbyli odpowiednie przeszkolenia ukończone u producenta w Niemczech, jak i w Głównym Urzędzie Miar potrzebne do prowadzenia punktów legalizacyjnych wszystkich typów tachografów jak również szkoleń z zakresu ich naprawy i obsługi.
Organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie obsługi wszystkich typów tachografów, w tym również cyfrowych, dla zainteresowanych jednostek, a dla serwisów MotoMetera zarówno już działających jak i nowo powstających organizuje specjalistyczne szkolenia o charakterze informacyjnym i praktycznym.
W międzyczasie do grona firm współpracujących z firmą Mechanika Precyzyjna dołączyło szereg innych wiodących firm, do którego to grona zapraszamy także Państwa. Od kilku lat jesteśmy też przedstawicielami firmy VDO.

Legalizacja i naprawa tachografów

Mamy Państwu do zaoferowania usługi związane z naprawami i legalizacją tachografów wszystkich typów dopuszczonych do eksploatacji.
W zakres legalizacji wchodzą wszystkie niezbędne czynności zgodnie z normami europejskimi, a więc: oględziny wstępne tachografu i pojazdu, pomiar stałej "w", demontaż tachografu, sprawdzenie wstępne, konserwacja, regulacja rysików, sprawdzenie zasadnicze, regulacja stałej "k", montaż tachografu, oplombowanie, naniesienie tabliczek legalizacyjnych oraz jazda próbna.
Czynności legalizacyjne nie zawierają innych regulacji i napraw tachografu oraz uszkodzonych lub brakujących elementów plombowniczych.
Wszystkie sprawne tachografy zgłoszone do legalizacji przed godz. 14.00 załatwiamy tego samego dnia. W przypadku wystąpienia poważniejszych usterek, których nie można usunąć natychmiast z uwagi na konieczność terminowego wyjazdu, proponujemy w miarę możliwości zastąpienie na czas naprawy tachografem zastępczym. Naprawy zgłaszane po godzinie 16.00, o ile nie zostało to inaczej wcześniej ustalone, przechodzą na następny dzień roboczy.
Dla stałych klientów po zapoznaniu się z rodzajem eksploatowanych tachografów staramy się mieć u siebie na magazynie zabezpieczony tachograf serwisowy, przydatny w sytuacjach nagłej awarii.
Płatność za świadczone usługi następuje gotówką, a dla firm współpracujących lub posiadających stałe zlecenie, przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Ogrzewania, lampy ostrzegawcze i inne usługi

Przy okazji pragniemy zwrócić Państwa zainteresowanie naszymi usługami związanymi z naprawą ogrzewań samochodowych Eberspacher i Webasto, serwisem lamp informacyjno-ostrzegawczych. Posiadamy też w sprzedaży wszystkie typy markowych tarcz tachografów i czytniki do ich analizy.

Serdecznie zapraszamy.
Kontakt
Mechanika Precyzyjna "Kacprzyńscy" Sp.j.
ul. Żmigrodzka 253
51-129 Wrocław
e-mail: biuro@kacprzynski.pl
kom. +48 601 170 460
tel./fax 71 336 04 99
SERWIS IVECO LEGNICA
59-220 Legnica
ul.. Jaworzyńska 264
tel. +48 601 170 460
Uni - Truck Sp z o.o. ASO Iveco
51-129 Wrocław
ul. Żmigrodzka 251
tel. 71 327 66 00
Volvo Polska Sp. z o.o.
55-090 Mirków Długołęka
ul. Wrocławska 34
tel. 71 399 63 00
Volvo Polska Sp. z o.o.
55-070 Pietrzykowice
ul.Fabryczna 28
tel. 71 758 22 22
Istnieje możliwość płatności
za pomocą kart kredytowych.
ODDZIAŁY: MECHANIKI PRECYZYJNE KACPRZYŃSKI NA TERENIE SERWISÓW:
Wróć do spisu treści